Roboty sieciowe i melioracyjne przy budowie obwodnicy Koszalina

  • Roboty sieciowe i melioracyjne przy budowie obwodnicy Koszalina
  • Roboty sieciowe i melioracyjne przy budowie obwodnicy Koszalina

Prace zlecone w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”:

Wykonanie robót sieciowych i melioracyjnych o średnicach od DN 200 do DN 1000 o łącznej długość ok. 14 km.
Wykonanie otwartych zbiorników infiltracyjnych.