Budowa sieci kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi

  • Budowa sieci kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi

Prace zlecone w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowa
i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych – gmina Buk”:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej – sieć grawitacyjna DN 200 i kanalizacja tłoczna DN 125wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa – łącznie ponad 2 500 m.b.
Posadowienie i zagospodarowanie pompowni ścieków w ilości 3 szt.