Zakłady Azotowe w Policach

  • Zakłady Azotowe w Policach
  • Zakłady Azotowe w Policach

Prace ziemne na terenie Zakładów Azotowych w Policach dla firmy UNIBEP S.A. i ETP S.A.:

ponad 170 000 m3 wykopów i zasypów oraz stabilizacja gruntu Rm.

Budowa i rozbiórka tymczasowego kolektora awaryjnego doprowadzającego ścieki do oczyszczania Czajka w Warszawie: m.in. przygotowanie terenu (karczowanie drzew, odhumusowanie) – 40 000 m2; częściowa rozbiórka nasypów i platform; niwelacja terenu po likwidacji tymczasowego rurociągu.