Kolektor awaryjny Czajka w Warszawie

Budowa i rozbiórka tymczasowego kolektora awaryjnego doprowadzającego ścieki do oczyszczania Czajka w Warszawie:

m.in. przygotowanie terenu (karczowanie drzew, odhumusowanie) – 40 000 m2; częściowa rozbiórka nasypów i platform; niwelacja terenu po likwidacji tymczasowego rurociągu.