Budowa systemu kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp.

  • Budowa systemu kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wlkp.

Prace zlecone w ramach zadania: “Budowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.”:

Kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni – zakres średnic: DN 400, DN 600, DN 800 – ponad 3 000 m.b.