Prace zlecone w ramach zadania: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego na wysokości posesji nr 36 a do wysokości posesji nr 121 w Łodzi”:

kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych DN 200.
Share: