Budowa hotelu pracowniczego

  • Budowa hotelu pracowniczego

Prace zlecone w ramach zadania: „Budowa hotelu pracowniczego w formie kontenerów – obiektów tymczasowych, mieszkalnych w zespole zabudowy z towarzyszącymi budynkami usługowymi, budynkiem ochrony, 2 budynkami gastronomii (2 stołówki), urządzeniami sportu i rekreacji, punktem medycznym, 2 pralniami, budynkiem administracji oraz infrastrukturą techniczną”:

ponad 24 000 m2 ciągów pieszych i pieszo-jednych z kostki betonowej, wykonanie boisk do piłki nożnej i koszykówki.

Location: Police

Category: Inne, Roboty brukarskie i drogowe, Roboty ziemne

Share: