Nasze usługi

Nasze usługi

Co oferujemy

Nasze usługi
Roboty ziemne

 • wykonywanie wykopów i nasypów
 • skarpowanie, plantowanie i korytowanie terenu
 • makroniwelacja terenu
 • podbudowy pod drogi i parkingi
 • wymiana gruntu
 • wykopy i zasypki fundamentów
 • stabilizacja podłoża gruntowego

Nasze usługi
Roboty brukarskie i drogowe

 • drogi manewrowe na podbudowie stabilizowanej cementem
 • zjazdy z dróg publicznych
 • ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne
 • parkingi
 • place
 • korytowanie
 • układanie krawężników
 • podbudowy drogowe

Nasze usługi
Roboty sieciowe

 • sieci i magistrale wodociągowe
 • wodociągi wody p.poż
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • pompownie oraz tłocznie ścieków
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • osadniki, separatory tłuszczu
 • baterie zbiorników wody pitnej
 • zbiorniki retencyjne: podziemne, powierzchniowe

Nasze usługi
Technologie bezwykopowe

 • przewierty HDD
 • przyciski rurami osłonowymi

Nasze usługi
Roboty budowlane na kolei

 • rozbiórka peronów
 • rozbiórka elementów małej architektury
 • wykonanie peronów
 • wykonanie małej architektury na peronach