Podpisana umowa z WUPRINŻ SA

#APVBUD podpisało umowę i rozpoczyna realizację jako Generalny Podwykonawca firmy WUPRINŻ SA

#APVBUD podpisało umowę i rozpoczyna realizację jako Generalny Podwykonawca firmy WUPRINŻ SA (http://wuprinz.pl) roboty budowlane w formule “Zaprojektuj i wybuduj” zamówienia “Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej” (kontrakt nr VIII) w ramach zadania inwestycyjnego “Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. -Etap I”

Dziękujemy za zaufanie!